דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

הגות בזוגיות

על קניין וקידושין

המשנה מלמדת שהאישה "נקנית" לבעלה. ברם, היתכן קנין מוסרי של אדם ע"י אדם אחר? אלא שמשמעותו התורנית של מושג ה"קנין" רחבה הרבה יותר מהשגור בימינו. מושג הקנין אינו מתייחס רק לבעלות על חפץ זה או אחר, אלא בהקשר הרחב מתייחס לכלל טווח פעילותו של האדם. אשתו של אדם ומשפחתו- מייצגים עבור שניהם את הקנין בטהרתו ובמוסריותו המלאה

המשנה במסכת קידושין פרק א' נפתחת בתיאור שלשת האמצעים שבאמצעותם "נקנית" האישה לבעלה, והם כסף, שטר וביאה. כמו כן מתוארות הדרכים שבהן יכולה לקנות עצמה חזרה מרשות בעלה (גט ומיתת הבעל). קנין האישה בכל אחד משלש האמצעים לעיל נקרא "קנין קידושין".

וכך נאמר שם (משנה א'):

"האישה נקנית בשלשה דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים:

נקנית בכסף בשטר ובביאה...

....וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל

כל אדם בעל שכל ישר שואל מיד: מה פשר השימוש במושג קנין ביחס לאישה?, התתכן דרך מוסרית לשייך את מושג הקנין על בני אדם? כלום יתכן והכוונה בלשון קנין שבמשנה, היא שהיחס לאשה הוא כמו אל כל חפץ שאדם קונה, דהיינו שהיא הופכת לרכושו שיכול לעשות עימה ככל שיחפוץ כמו שיכול עם בגד, מכונית או כל חפץ אחר? האם יכול לקנותה על כרחה כמו שקונה כל חפץ אחר? האם יכול למכרה? או לתתה לצדקה? :-)

אלא שכידוע, אין הגבר יכול למכור את אשתו או לתת אותה לצדקה, מה שמלמדנו שעלינו לבחון את מושג ה"קנין" בהקשר רחב יותר. אגב כך נברר גם את משמעות מעשה הקידושין.

מהו קנין?

הגמרא במסכת קידושין מתייחסת לכמה משאלות אלו בדיוק, ומבארת שהאשה נקנית רק מדעתה ולא בכפיה. אין ברצוני להכנס לפירוש הגמרא בהקשר זה אלא לנסות ולברר את העיקרון העומד בבסיס המושג קנין, ולשאול האם אנו יכולים להבין את ההקשר שבו השתמשו חז"ל במושג הקנין כמקושר לאישה, אפילו שנקנית מדעתה וללא כפיה.

כחלק מהסדר ההקשרי המופתי הניתן להילמד מן המשנה, ממשיך כל פרק א' בקידושין ומתאר את כל סוגי הקנין החמריים שבתורה, למרות שאינם שייכים לכאורה לקידושין גופא, וכך מתאפשר לימוד מדוקדק על מנת לברר כיצד מתבטא קנין בפועל ובאלו תחומים נוספים. מתואר קנין עבד עברי, עבד כנעני, קנית בהמה גסה (מטלטלין), בהגבהה, משיכה ומסירה, קנין נכסים שיש להם אחריות (לחובות בעליהם- מטלטלין וקרקעות), וקנין חליפין (מטלטלין וקרקעות).

על מנת לברר מהו קנין עלינו לבדוק את משמעותה הלשונית של המילה בהופעותיה השונות בתורה:

המובן השגור ביותר של המושג "קנה" כלשון הרש"ר הירש (בבראשית י"ד, י"ט) הוא בהדגשתו את מוסריותה של הבעלות. וכך הוא אומר: "קנה מציין את הבחינה המוסרית של הבעלות. זהו מושג של משפט, ולא של אלימות. הוא מציין בעלות בזכות ולא חזקה בכח. הקונה חפץ הלא הוא בעליו, אפילו כשאין החפץ ברשותו, (מעבר לכל זמן או מקום כלשהו), בכל מקום שהוא- הרי החפץ שלו". מכאן לשון מקנה שמתייחס בעיקר לבעלי חיים היודעים את בעליהם, וקל וחומר קנינים ברמה נמוכה יותר כמו צמחים ודוממים.

ברם, הופעתו הראשונה בתורה של שרש "קנה" הוא בספר בראשית ד', א', שם נאמר כהסבר לשמו של קין: "קניתי איש את השם". אומר הרש"ר הירש שם: "המושג המקורי של קנין תלוי במושג הייצור. עיקר משמעות "קנה" איננה קנין כסף כי אם קניין בכח (פוטנציאל) – כך השם הוא "קונה שמים וארץ" (בראשית י"ד, י"ט, כ"ב)- הוא קונם שכן הוא בראם".

באור הדברים הוא, שכשם שלמדנו שנאמר על השם שהוא "קונה שמים וארץ" כי הוא זה שבראם, ומעצם זה שבראם, כך קנין מתייחס לאדם בראש ובראשונה בהקשר לפוטנציאל היצור שלו. קנין האדם הוא כל מה שיכול ליצר, ובפעל- מה שמייצר בהגשימו את הפוטנציאל שלו.

בהקשר זה יתייחס מושג הקנין בראש ובראשונה, ובאופן היסודי ביותר לקניינים רוחניים, כמו קנין מעלות, קנין חכמה, קנין מידות, קנין תורה, או קנין חברים. יכולת היצור של האדם כשמתייחסת לקנייניו הרוחניים היא הקנין בטהרתו, שכן לא נרכש "מבחוץ" אלא מהווה את פוטנציאל פעילות האדם והתפתחותו באשר הוא, איש איש (או אישה אישה) כפי יכולתו האמיתית. בשלב הבא מתרחב מושג הקנין לכלול אף את קנייניו החמריים של האדם, היינו רכושו החמרי כפי שתואר לעיל. וכך אומר רש"י באותו מקום (י"ד, י"ט)- "קונה שמים וארץ" כמו "עשה שמים וארץ (תהלים קל"ד)- על ידי עשייתן קנאן להיות שלו".

עוד הבט שמציין הרש"ר הירש, שקשור לאמור לעיל ישירות: "קנה המוציא פרח וציץ" (קרוי כך על שם היוצא ממנו).

נמצא כי מושג הקנין מתייחס לשני עקרונות הכרוכים וקשורים זה לזה:

 1. כמתייחס לפוטנציאל היצור של האדם- כשם שהשם "קונה שמים וארץ"- הלא הם שלו מעצם זה שמיוחסים אליו- שהוא בראם, כך כל תחום פעילותו היצרנית של האדם הלא הוא השדה שבו עשוי להתממש כל אשר יבחר- ואזי יהפך לקנין שלו (אגב, לא רק קניינים טובים, אלא גם טעויותיו ורכושו המזיק וכד').
 2.  
 3. ומכאן נגזרת המשמעות הנוספת הקשורה להכנסת גורמים חיצוניים לתחומו של האדם- הלא הוא מושג הבעלות, שהוא מושג המציין את זכותו המוסרית, של האדם על כל מה שבחזקתו שהושג בצדק ולא בכח אלים בלתי צודק.

מכאן נובע כי מושג הקנין אינו מתייחס רק לבעלות על חפץ זה או אחר, אלא בהקשר הרחב יותר מתייחס לכלל טווח פעילותו של האדם.

אשתו של אדם ומשפחתו- הקנין בטהרתו

אחד ההבטים החשובים בפעילות האדם בעולם היא משפחתו, ובראש ובראשונה אשתו: אם חותר האדם להקים מערכת יחסים בריאה עם אשתו, הרי שהחיים תחת קורת גג אחת מהווים שדה פעילות ללימוד וישום הערכים החשובים ביותר שלו, שהלא חייו עם אשתו, לו זכה, משמעותם רבה וכוללת הרבה מן המידות שהתורה נקנית בהם, ואת ערכיו החשובים ביותר, בפעולה. ואלו כמה מהם:

 • החיים: התקדמות משותפת דרך נסיונות החיים
 • שותפות הגורל
 • שותפות בקבלת החלטות לצד חלוקת תפקידים
 • השלמה ואיזון האחד את השני
 • כורח בעבודת המידות (על מנת לשמור על מערכת יחסים תקינה) 
 • חלוקה בנטל
 • נשיאה בעול זולתו
 • התחשבות בזולת
 • חסד
 • לימוד נתינה
 • פיתוח סבלנות
 • שליטה על כעסים
 • דגש על ישום יומיומי איטי ומייגע לעיתים, לעומת התחדשות בלתי מחייבת ביחסים מזדמנים
 • מחויבות- נאמנות לאישה או לבעל היא נאמנות לרעיון המשפחה
 • עמידה בפיתויים
 • חוויות של אחדות וחיבור בעצמה הגבוהה ביותר
 • עצמת רגשות חזקה
 • התמסרות למה שמוכר, והלימוד החשוב עד מאד של אהבת המוכר-והידוע כבר, לאור חוויות חדשות
 • עומק ואיכות יחסים מתרחבת והולכת- שלה מעצם מורכבותה הפוטנציאל הגבוה ביותר

וכמובן, אחד הערכים החשובים ביותר, אם לא החשוב שבהם, בו עשויים לזכות האיש והאישה, הוא ערך ההמשכיות והקניית ערכיהם לדורות הבאים. הילדים שאיש ואשתו זוכים להם, הם כר הדשא להוראת והעברת הידע שלהם כיחידים וכבני ישראל, לדור הבא.

מבחינת עם ישראל, מהווה העברת ידע זה את אחד מיסודות קיומו ואמיתות מסורתו. מסגרת המשפחה כולה מהווה פעמים רבות דוגמא לשלם הגדול מסך חלקיו, וזאת דרך החוויות המשותפות, הסיפוק הנובע מהם, המסגרת שנוצרת עקב כך, היחסים בין כל אחד ואחד, ושל כולם כמשפחה מאוחדת ועוד. והדברים רחבים (ויכתבו אי"ה במאמר נפרד)

על בסיס זה ניתן להבין מדוע התדבקותו של האיש באשתו חשובה אף מהתדבקותו בהוריו שילדו אותו ככתוב (בראשית ב', כ"ד): "על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". ההשלמה של איש ואישה האחד את השניה, טומנת בחובה את הפוטנציאל להקמת ה"מפעל" הגדול ביותר בחייו של כל אחד מהם.

ומכאן ברור שעל פי זה יכולה האישה להחשב קנין, שהרי מושג הקנין בהקשרו הרחב מתייחס לכלל הדברים שמצליח האדם לייצר במהלך פעילותו, וכפי שתואר מעלה, המפעל שמקימים הוא ואשתו, עשוי להיות המפעל החשוב ביותר שלהם, שיתרום יותר מכל מפעל אחר לעבודת השם שלו ושלה ולהעברת הידע שירכשו קדימה לדורות הבאים. וכן ההיפך.
 
ולכן רצונם החופשי של האישה והאיש הוא ערך חשוב ועקרוני בסוגיה זו.

ואכן, רק ברגע שהאישה "נקנית לו" מדעתה, מרצונה החפשי, כפי המצוין בגמרא, הרי אז נוצר הבסיס להצהרתו הגדולה: "הרי את מקודשת לי": ע"י זה שאני מקדשך בדבר מה בעל ערך כלשהו (שוה פרוטה) השייך לי, והמסמל בצורה מוחשית את כל אשר לי, ואשר יהיה לי, בהתאם לאפשרויות שיחנן אותם השם לי, הריני משייך את פעילותי אל פעילותך, ומכניסך לתחום זה בקדושה, כהאחת המיוחדת שלי. זו ההצהרה המשותפת כלפי עם ועדה: הרינו איש ואישה, בעל ואישתו.

עד כדי כך חשוב קנין זה, שזהו הקנין היחיד של האדם שנקרא קדוש, ואכן זה שמו: "קידושין".
 
ומהו דבר קדוש? דבר המיוחד יותר מכל דברים ומובדל מהם בחשיבותו.

חשיבות העמל

לצד ההנאות הרבות שכרוכות בחיים משותפים, נישואין הם בראש ובראשונה תהליך ארוך ועבודה קשה, אך ככל דבר קשה שמשקיעים בו עמל, הלא גדלה השפעתו על נפשו של המתאמץ, ואם בית המבוסס על ערכים נכונים הוא זה שאתם מקימים בעמל, הלא תזכו שתתיצב דעתכם בתוך קירותיו, ותגדלו בו כאיש וכאישה, כאדם, עד אין קץ.
 
----------------------------------------------------
 
בשולי הדברים: משמעות "כסף" "שטר", ו"ביאה"

"כסף" "שטר" ו"ביאה" מייצגים שלשה עקרונות חשובים:

 • כסף- לשון כיסופים- מייצג את עקרון הבחירה שבידי האדם. האדם יכול להשתמש בכסף לרכישת כל דבר שהוא כפי מה שנכסף אליו. שמושו בכספו מלמד על כיסופיו.
 • "שטר"- הלא מסמל את מחויבותו של האדם ביחס לדבר שהוסכם עליו
 • "ביאה"- הצורה החזקה ביותר של איחוד עם אדם אחר- "וידע האדם את חוה אשתו"- ידע הוא חיבור, ובו בחרה התורה לבטא את עצם הביאה בהיותה צורת החיבור המוחשית החזקה ביותר האפשרית לאדם עם מישהו.

על הקשר בין "קנה" ל"קנא"

מושג "קנא" קרוב ביותר במשמעותו למושג "קנה", ומבחינת הבט הבעלות על דבר כלשהו, מהווה גרסה "מחוזקת" שלו. (א' "חזקה" מה')

"כי אנכי השם א-להיך א-ל קנא" – שוב בהשאלה לשימוש במושג "קנא" ביחס לשם, אנו למדים על השימוש בו בהקשר הרחב ביותר האפשרי: אומר הרש"ר הירש: "קנא- לטעון טענת קנין ובעלות-....."נאמר א-ל קנא- כביכול תכונה יסודית היא ממהותי ולא אהיה את אשר הנני אם אין אני "א-ל קנא". מכיון שאני האישיות הנושאת אותך ואת תבל ומלואה....ואני אלקיך- מי שהוציאך על מנת למשול בכל גורלך ולעצב את כל חיי מעשיך (היינו כל שתעשה עליו להיות על יסוד הזהוי שאני אלקיך), כך אנכי "א-ל קנא"- "אני הוא ואין אחר אני הוא ואין בלתי. כולך קנוי בידי ונתבע על ידי, על כל הוויתך ועל כל עתידך.

אותו רעיון בהקשר לאדם: "קנא"- (רש"ר בראשית כ"ו, י"ד) -"קנא" לתבוע את קניינו, לדרוש דבר בטענה שהוא מגיע לו. מכאן קנא ב- לראות דבר אחר ולדרוש אותו לעצמו, לטעון שהוא מגיע לו, להיות עינו צרה בחלקו של אחר. "קנה את" – לתבוע את האדם כולו, לטעון את זכותו על הנפש. כך "וקנא את אשתו" (במדבר ה' י"ד): הוא מזהיר את האשה מפני בגידה "ויקנאו אתו פלשתים"- קנאתם התייחסה לאיש ולהצלחתו".

הדרישה החזקה למשהו כשלך יכולה להיות אוביקטיבית וראויה- "קנאת סופרים תרבה חכמה", או קנאת פנחס להשם, או מוצאת מהקשר נכון וגורמת נזק: "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

באור שרש קנן (לשון קן)- הרש"ר הירש בבראשית כ"ב ו' אומר: "ההוראה העיקרית של קן היא המשכן המוגן של הציפור, וביחוד המקום המגן על האפרוחים".

אי'ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
כתבות נוספות
ממהותה של מנהיגות יהודית: ערך הפרט כתנאי לאחדות הכלל
מנהיג אמיתי וערכי מזהה, מתחשב ורותם את יכולותיהם המיוחדות של כל אחד ואחת מאנשיו להשגת חזון ומטרה משו...
אי'ל
על אוטונומיה ומשקעים מצטברים
כיבוד הזולת הקרוב אליך ביותר, שותף החיים שלך, מתוך זיכרון היותו אדם כמוך, והיותו זכאי לעצמאות כפי זכ...
אי'ל
עוד בערוץ
תגובות
1. קנה
אוהד קמין 19/4/2007
2. שוני בין מינים
דמיטרי 3/5/2007
3. 92qWGZNKj
U02sG35HL hjajtg0fy1@mail.com 3/2/2016
4. 6CFpdyZlzij
SQNxlUaaj yd7gd6a8xa@gmail.com 3/2/2016
5. oZX4bzaE2
tD5XgbS6ggz 558vfrfr090@hotmail.com 3/2/2016
6. NReAPmQc
zWVkPsP0bJWM 8wp7573n@hotmail.com 4/2/2016
7. WHIwwjpbc8
uZRm6IaF7 x4vz5xjv07g@gmail.com 4/2/2016
8. VhOadVO3txmp
BcIom0vtG dlnkqll3b@hotmail.com 4/2/2016
9. tqTPbHKX
B9nVw8bTbnC ewwqdjud9pi@gmail.com 4/2/2016
10. oQEgaFUjt
23ivO7eP 6sfyyqkg@mail.com 4/2/2016
11. DYjj8ifox
c7dnYAf4yi tna0zum93n@mail.com 4/2/2016
12. 2scJGUw45mu
7Fy61hRZL 5fy18uz24@gmail.com 4/2/2016
13. vRUHuQWxk
rgc9OpcLpU jxpk0xgiwp@yahoo.com 4/2/2016
14. VyfWP5eSs6aO
3uSeAB5QX4f yrjurt5un@yahoo.com 4/2/2016
15. pK5nl1SB
t8kde9oja o3383woz@mail.com 4/2/2016
16. 1bLgDE887csW
TPNhs3mNp rjqqtb0u@yahoo.com 4/2/2016
17. 9GlEswTlKe
ZFr9aBuYvtWF 0efq8uu3a3@hotmail.com 4/2/2016
18. gvDzxrqQ1bql
x2Tgc7n1T iq48ubdxh@yahoo.com 4/2/2016
19. 9bJ0tAjHEW
VMx3jzUlep 69h4zqapb6@hotmail.com 4/2/2016
20. Gtw6zEXA8ut
tWnKJziob gvrq5a98t@outlook.com 4/2/2016
21. 5uCCb3p821PY
x0tcp9mCE jbboya3159@outlook.com 4/2/2016
22. 8kz8y2KsgTSZ
mdvAcU7bSVDs 758edazyivu@mail.com 5/2/2016
23. OVZbNrJgeevg
XtH7AtyT 9b3zw95wi2@mail.com 5/2/2016
24. P5pta0kgrx4
SJhdTWbBdHV snn3hkatc@yahoo.com 5/2/2016
25. zPbGXJxQ
vlv94I0mW sfga5rz8y6@hotmail.com 5/2/2016
26. b59uMnNgw
XFgTMd0a1 9xadrh1x5f@hotmail.com 5/2/2016
27. lplPpUFX
cKSSyc9Uy l54hvm6k@mail.com 5/2/2016
28. YsEFmr1aM
523nefUKDjoM et3u74uxla@mail.com 5/2/2016
29. uukX5zB6
3OoxcAKvCx2 n9c3myqm4gf@mail.com 5/2/2016
30. XSvjvTqroi9b
20RqPsJqOR ynyg8cv2@outlook.com 5/2/2016
31. uvmliADNMNQ
RnrcKoLfXa b4s9hc6p0@hotmail.com 5/2/2016
32. ZRY8pYkAZa
BpXKx2in8 pdilxh9a3gg@hotmail.com 5/2/2016
33. Qudkvq96LVY
SiyzXblN6jQr 116qupsgwv@outlook.com 5/2/2016
34. MUqygca40
Sr7mgJMb8m9 7yb2suca2@gmail.com 5/2/2016
35. n0S9hGzB
Xro9HDyTPQ 2e6o4uz2m@mail.com 5/2/2016
36. n4EWVMxpu
JYQBrFCLu vnumokgt3@hotmail.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U