דף הבית המלץ לחבר על האתר צור קשר הערות ותגובות הפוך לדף הבית  
מילת חיפוש :
הצטרף עכשיו:
תורת חיים
הגות עיון ומחשבה
ביסודות הקיום
הכרת האדם
מידות ומוסר
בין אדם לחברו
דברי חכמי הדורות
לקח הנביאים
מילון מושגים
עיון פילוסופי
התגלות היסטורית
חכמת הכתובים
הלכה ברורה
עקרונות בחינוך
רעיה ואיש
אקדמיה-ביקור וביקורת
הוגים וחכמים אורחים
מהות התפילה
שירה ופיוט

הכרת האדם

השכל ו"נגיעות" האדם

רבים הם המחזיקים בדעה ששכל האדם מוגבל ע"י נגיעותיו- כלומר ע"י ההטעיה הסובייקטיבית, ולכן גורסים עקב כך שהאדם אינו מסוגל לדעת את האמת, ומכאן שראוי לו שלא לעיין בעומקם של נושאים מחשבתיים-הגותיים רבים- גם אם נפשו יוצאת לכך. אך השכל אינו המכה. השכל הוא התרופה

רבים הם המחזיקים בדעה ששכל האדם מוגבל ע"י נגיעותיו- כלומר מוגבל ע"י נטיות ליבו הסובייקטיביות שבעטיין לא יוכל להתייחס לדברים מסוימים בשיקול דעת שכן יעדיף בנפשו את הזיוף שיוצרת הטעיה זו.

רבים מאותם אנשים מגדילים וגורסים שעקב הגבלה זו משתבשת דעתו של האדם פעמים רבות, ולכן כבר אינו מסוגל לדעת עוד את האמת. מכיוון שכך, גורסים אלה, ראוי אף שלא לעיין לעומקם של דברים בנושאי הגות ומחשבה, ואכן גם לא עושים זאת במקומות רבים שבהם היה עיון זה מצווה עליהם.

גרסא זו היא הפך מתורה, והפך מסברא, והפוכה לדברי רבים מגדולי עולם שבכל הדורות שקראו להשתמש בשכל ברב עוז וכוח, איש-איש כפי יכולתו (ואותם טועים ומטעים עונים על כך: "בזמנם של גדולים היה אולי אפשר לעיין, אך בזמננו- ועם ירידת הדורות כבר לא ניתן- ואף מסוכן הדבר לאדם ולחברה).

ואכן גם חוסר העיון הזה למסוגל בו, וגם טענת מוגבלות השכל ללא הקשרה והסברה הנכון הם עצמם הטעייה סובייקטיבית (או בלשון חכמים: "מהטעיות היצר").

אכן נכון הוא שלכל אדם ישנן נגיעות שעלולות להשפיע על שיקול דעתו במקרים רבים. זוהי עובדה שאינה תלויה באדם שעליו להכירה ולהפנימה.

אך ראוי גם להכיר בכך שבנקודה בה מתבטאת נגיעתו, הרי שאז אינו משתמש עוד בשכלו.

השימוש בשכל הוא תהליך טהור והיסוד לבחירותיו הנכונות של האדם, ובו בסופו של דבר גם מבחין האדם בנגיעותיו וכך יכול להתגבר עליהם.

השכל אינו המכה, השכל הוא התרופה.

אך אין בשום אופן משמעות קיומן של ה"נגיעות", שזיהוין וסידורן הוא חלק בלתי נפרד מעבודת האדם המשתפר וחלק חשוב מעצם היותו בוחר, שעליו להפסיק לחשוב ולעיין עד היכן שיוכל, או שעליו לחשוב רק בתוך תבניות מוסכמות מראש (כפי הרווח מדי בעולם החרדי דהיום), ושאינו יכול לחייב את האמת ולשלול את השקר והשווא בעיונו.

משמעותה האמיתית והמעשית של ידיעה זו היא שעליו להוסיפה לכלל ידיעותיו ולהתחשב אף בה בבדקו עצמו ושיקוליו ביראה ובזהירות על פי מבט האמת, שהוא הנקודה האלוקית- (ידיעת ההתאמה לאחדות) שבקרב כל אחד ואחת מאיתנו.
 
נכון וברי שישנן מקומות שבהם צו השכל הוא שעל האדם להוועץ בחכם או ברב פוסק (שגם אותם עליו לבחור). ועל כך נאמרו הדרכות רבות מרבותינו ז"ל וביניהן "ראשית חכמה יראת השם", "אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה", "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת", "עשה לך רב" ועוד במקומות רבים.

אך לקחו אותם טועים ומטעים, והפכו עובדה אובייקטיבית, של קיום נגיעות, שהיא אך חלק מפאזל שלם- לפילוסופיה קולקטיביסטית שלמה של אנטי-שכל ואנטי-מחשבה. מחשבה עיונית נהפכה מותרת רק במסגרת מסוימת, מסומנת ומוגבלת מראש למשפטים ומחשבות ה"מקובלים" כביכול, וכל מי שמעיין אחרת הלא הוא כבר טועה עד מאד, ו"יתכן שאף" "אפיקורוס", "כופר" ו"טמא" על כל המשתמע מכך.

והאמת נעדרת.

ודבר זה שרשו הוא בנצרות הארורה שהשפעתה המטמטמת חדרה במקומות מסוימים לחדרי חרדים לדבר השם, שבנאמנותם וחרדתם הפכו חלק מהשפעות אלו לדגל.

ועל כך מעיר רבי סעדיה גאון זצ"ל בספרו "האמונות והדעות" לפני למעלה מ1000 שנה: "ואם יאמר אדם היאך נשליט עלינו את העיון (הכרעות השכל וההגיון) במדעים ודיוקן עד שנקבען לנו כדעה כפי שיתכוננו ויתאשרו, והרי בני אדם מכחישים מלאכה זו, ובעיניהם העיון מביא לידי כפירה ומוציא אל האפיקורסות. אומר, אין זה אלא בעיני המוניהם (מבאר ר' קאפח: פשוטי העם ואשר אין חלק להם בחכמה ובבינה) [ומביא דוגמאות לאמונות שונות שנהגו בזמנו שמקביליהם העקרוניים ישנם אף היום].

ואם יאמר הרי גדולי ישראל הזהירו מזה, ובפרט העיון בראשית הזמן וראשית המקום, והוא אמרם, "כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למטה מה למעלה מה לפנים ומה לאחור" (חגיגה ב', א'). נאמר בעזרת הרחמן, כי העיון האמיתי לא יתכן שימנעונו ממנו, והרי בוראנו כבר ציוה עליו עם המסורת האמיתית, באמרו "הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש לכם הלא הבינותם מוסדות ארץ" (ישעיה מ', כ"א, ופירושו שם: האם לא ידעתם, ולא שמעתם ולא הוגד לכם מראש ולא התבוננתם על מוסדות הארץ?), [ומביא עוד דוגמאות מספר איוב]. [הרס"ג אמ' ודע', הקדמה ע"מ כ"ב]

אי"ל
תגובה לכתבה תגובה לכתבה תגובה לכתבה לחץ לתגובות לכל הכתבות לכל הכתבות הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלח לחבר שלח לחבר הצטרף אלינו הצטרף אלינו
תגובות
1. apsPIUc3
Ffc1SRyp7N1 yqxb6pzy6@mail.com 3/2/2016
2. Ooiuer64B5m
t1SGSJ6o 25lwq5jei5@hotmail.com 3/2/2016
3. FsAo7JQ4V
Vx550X2L2y3g 99ko1ww1@mail.com 3/2/2016
4. iu5rk0REc2Rj
zCyIKDiai9M 7w1tciwgk@gmail.com 3/2/2016
5. PORVgYLyvS
Xm83e97DvyT o2xryiyvpf@gmail.com 3/2/2016
6. dx5n5NV7CI
N9uFC1dH6A dxj1264f6z@yahoo.com 4/2/2016
7. 4IhOwvdOjUL
oVtoWTEfU o9yedu6tvf@outlook.com 4/2/2016
8. u40amP5LlmBH
F6FYrAjaR3Vd feo6h7jdm@outlook.com 4/2/2016
9. N8IO4U91PU
2P0CNxKRceyY dra6fewrqrk@gmail.com 4/2/2016
10. 6aj27yVIHXQ
953xxDVdmvMb 14wsazlp@outlook.com 4/2/2016
11. zqw8WUDOeUb
BYMVWgWKev m57ecz41hsj@hotmail.com 4/2/2016
12. wWYcYs0v4cHP
N0FE9VoM rx72v4o6z@outlook.com 4/2/2016
13. cHuGYQWn
tlZfCq5XS sb62a6zsnlo@yahoo.com 4/2/2016
14. RpZ2QaDw
1YakmDpBwzB 9ev3ir11il0@hotmail.com 4/2/2016
15. lvJTBvXABK
ANBCeTKZGg hxcntbnckw@gmail.com 4/2/2016
16. 04IAaEjq
HUEAllOZ2oxu mfusgmdvmc@mail.com 4/2/2016
17. B3Z7He4Pw3J
UcZQ1rb1cAxz yidqg48pr@yahoo.com 4/2/2016
18. sx3wJDrY28ZJ
45wj6Y5Ty fmaztp2hr@gmail.com 4/2/2016
19. kKx6YuYjo
w4XyvnOI x560zm3z@mail.com 4/2/2016
20. DO69z38AN
Fh08WlUokB0K ot8tp0zampn@yahoo.com 4/2/2016
21. YoweiNlxdT
fbFCZ8fygtog x5prpc6g93e@hotmail.com 4/2/2016
22. 58rM1WTAP9
cDGJtPClx2I 371b3js5@gmail.com 5/2/2016
23. 3sfG9cAUOo93
rDNATjGP00 yyiw9xq2q@gmail.com 5/2/2016
24. 3VoIjXtV
rqlmW8Ut fhfb05spm9@yahoo.com 5/2/2016
25. EDgAoS4IjRC
16znG8EX 2j3p9ffal4@gmail.com 5/2/2016
26. tWaKqE4pj
0Z5s1IFBYxwR 5jrjxoggrs@mail.com 5/2/2016
27. Y0AgRqS1ov
XaiSvfnfUE sixfsz4iai@gmail.com 5/2/2016
28. RsgXKWOL22E
lflUEkdM z29e3bo9n8z@hotmail.com 5/2/2016
29. f9lGqpdRf
A9Z9xJA8Rdu fnllmt5l3m5@yahoo.com 5/2/2016
30. Lg1qqKqycPZV
SzAZUDuWj u6iwjv13eiy@yahoo.com 5/2/2016
31. SFFUsQG2RBI
iIIuMxYUN 4g6xy3fk1@mail.com 5/2/2016
32. rDVQpNYpOuKC
tFsvzYkl55 r3p51mn8dkk@gmail.com 5/2/2016
חדש באתר
בניית אתרים Media 4U